ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Търсената от вас дума е: cambridge

Помагалото осигурява 6 пълни тестови комплекта, допълнени от съвети и насоки за решаването

Помагалото осигурява 6 пълни тестови комплекта, допълнени от съвети и насоки за решаването

Flightpath

Английски

Курсът осигурява на пилотите и отговорниците по въздушен контрол да постигнат ICAO4 или

Upper-intermediate to Advanced
Flightpath е курс за пилоти и контрольори на въздушния трафик, които се

Пълноцветни материали за подготовка за трите нива (Starters, Movers, Flyers) на сертификатните изпити

Good Practice

Английски

Помагалото се фокусира върху развитието на уменията за общуване, които са необходими на

Новото помагало осигурява цялата граматика и лексика, необходима за новия формат на изпита

Новото помагало за First and First for Schools осигурява цялата граматика и лексика, необходима за новия

Правилата в писмения и говорим бизнес английски са обяснени достъпно и онагледени с

Grammar for IELTS

Английски

Помагалото осигурява всички граматични теми, необходими за подготовка за сертификатния