Изпити и сертификати на CAMBRIDGE

Изпити и сертификати на CAMBRIDGE

Ако искате да учите или да работите в чужбина, ви трябва сертификат, който да удостоверява нивото ви на владеене на английски език. Сертификатите на Кембридж ще ви помогнат да се ориентирате, към кой изпит е най-удачно да се насочите.
Покажи филтри
Изпити и сертификати на CAMBRIDGE
ИЗПИТИ ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   Базов тест Key English Test (KET) KET съответства на ниво А2 (Waystage) от Общата европейска езикова рамка и е показател за умения за писане и говорене, необходими при ежедневното общуване...
Вижте повече  >

Учебници

Учебници

Помагала

Помагала

Речници

Речници