Художествено-музикалното състезание

Художествено-музикалното състезание се провежда ежегодно в рамките на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България със сътрудничеството на издателство КЛЕТ България.

 

Основната цел на състезанието е да стимулира учениците да използват английския език извън учебната стая по креативен начин и да подпомогне учителите да развиват интереса на учениците си към езика.

 

Повече информация ще намерите на сайта на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България: https://www.cambridgeschools.bg/hudozhestveno-muzikalno-sstezanie-2-1

 

 

Учебници

Учебници

Помагала

Помагала

Речници

Речници