Разпределения за ДЕТСКА ГРАДИНА

Тук ще намерите изцяло преработените по новия формат разпредления за познавателните книжки на марката АНУБИС.

 

Примерно годишно разпределение за яслена група ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за 1. група ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за 2. група ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за 1. и 2. смесени групи ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за 3. група - ПРИЯТЕЛИ ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за 4. група - ПРИЯТЕЛИ ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за 3. и 4. смесени групи - ПРИЯТЕЛИ ► ИЗТЕГЛИ

 

Протокол за регистриране на постиженията на дете от 1. група  ИЗТЕГЛИ

Протокол за регистриране на постиженията на дете от 2. група  ИЗТЕГЛИ

Протокол за регистриране на постиженията на дете от 3. група  ИЗТЕГЛИ

Протокол за регистриране на постиженията на дете от 4. група  ИЗТЕГЛИ

 

Теми по БДП за 1. – 4. група  ИЗТЕГЛИ

 

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Български език и литература ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Математика ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Околен свят ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Конструиране и технологии ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Изобразително изкуство ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Музика ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Физическа култура ► ИЗТЕГЛИ

 

============================================================================================

============================================================================================

 

ВИКИ И НИКИ 3. групи

Познавателна книжка по Български език и литература ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Математика ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Околен свят ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Конструиране и технологии ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Изобразително изкуство ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Музика ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Физическа култура ► ИЗТЕГЛИ

 

ВИКИ И НИКИ 4. групи

Познавателна книжка по Български език и литература ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Математика ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Околен свят ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Конструиране и технологии ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Изобразително изкуство ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Музика ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Физическа култура ► ИЗТЕГЛИ