Разпределения за ДЕТСКА ГРАДИНА

Тук ще намерите изцяло преработените по новия формат разпредления за познавателните книжки на марката АНУБИС.

 

Примерно годишно разпределение за яслена група ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за 1. група ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за 2. група ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за 1. и 2. смесени групи ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за 3. група - ПРИЯТЕЛИ ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за 4. група - ПРИЯТЕЛИ ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за 3. и 4. смесени групи - ПРИЯТЕЛИ ► ИЗТЕГЛИ

 

============================================================================================

============================================================================================

 

ВИКИ И НИКИ 3. групи

Познавателна книжка по Български език и литература ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Математика ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Околен свят ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Конструиране и технологии ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Изобразително изкуство ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Музика ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Физическа култура ► ИЗТЕГЛИ

 

ВИКИ И НИКИ 4. групи

Познавателна книжка по Български език и литература ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Математика ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Околен свят ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Конструиране и технологии ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Изобразително изкуство ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Музика ► ИЗТЕГЛИ

Познавателна книжка по Физическа култура ► ИЗТЕГЛИ