Разпределения за ДЕТСКА ГРАДИНА

Тук ще намерите разпредления за познавателните книжки на марката Изкуства.

 

Аз съм в детската ясла - Практическо ръководство на педагога  изтегли

 

=============================================================================================

 

Аз съм в детската градина – 1. група (3 – 4 години)

Брой на педагогическите ситуации за 1. група ► изтегли

Дневен режим в 1. група  изтегли

Протокол за проследяване на постиженията на дете за 1. група  изтегли

 

Примерно годишно разпределение за 1. група - Български език и литература ► изтегли .dox

Примерно годишно разпределение за 1. група - Математика  изтегли .dox 

Примерно годишно разпределение за 1. група - Околен свят  изтегли .dox 

Примерно годишно разпределение за 1. група - Конструиране и технологии  изтегли .dox

Примерно годишно разпределение за 1. група - Изобразително изкуство  изтегли .dox

Примерно годишно разпределение за 1. група - Музика  изтегли .dox

Примерно годишно разпределение за 1. група - Физическа кулура  изтегли .dox

 

Примерно годишно разпределение за 1. група - Безопасност на движението по пътищата  изтегли .dox

 

=============================================================================================

 

Аз съм в детската градина – 2. група (4 – 5 години)

Брой на педагогическите ситуации за 2. група ► изтегли

Дневен режим в 2. група ► изтегли

Протокол за проследяване на постиженията на дете за 2. група  изтегли

 

Примерно годишно разпределение за 2. група - Български език и литература  изтегли .dox

Примерно годишно разпределение за 2. група - Математика  изтегли .dox 

Примерно годишно разпределение за 2. група - Околен свят  изтегли .dox 

Примерно годишно разпределение за 2. група - Конструиране и технологии  изтегли .dox

Примерно годишно разпределение за 2. група - Изобразително изкуство  изтегли .dox

Примерно годишно разпределение за 2. група - Музика  изтегли .dox

Примерно годишно разпределение за 2. група - Физическа кулура  изтегли .dox

 

Примерно годишно разпределение за 2. група - Безопасност на движението по пътищата  изтегли .dox

 

=============================================================================================

 

Аз съм в детската градина – 3. група (5 – 6 години)

Брой на педагогическите ситуации за 3. група ► изтегли

Дневен режим в 3. група ► изтегли

Проследяване на постиженията - задачи за 3. група  изтегли

Протокол за проследяване на постиженията на дете за 3. група  изтегли

Развиваща програма за 3. група изтегли

 

Примерно годишно разпределение за 3. група - Български език и литература  изтегли .dox

Примерно годишно разпределение за 3. група - Математика  изтегли .dox 

Примерно годишно разпределение за 3. група - Околен свят  изтегли .dox 

Примерно годишно разпределение за 3. група - Конструиране и технологии  изтегли .dox

Примерно годишно разпределение за 3. група - Изобразително изкуство  изтегли .dox

Примерно годишно разпределение за 3. група - Музика  изтегли .dox

Примерно годишно разпределение за 3. група - Физическа кулура  изтегли .dox

 

Примерно годишно разпределение за 3. група - Безопасност на движението по пътищата  изтегли .dox

 

=============================================================================================

 

Аз съм бъда ученик – 4. група (6 – 7 години)

Брой на педагогическите ситуации за 4. група ► изтегли

Дневен режим в 4. група ► изтегли

Проследяване на постиженията - задачи за 4. група  изтегли

Протокол за проследяване на постиженията на дете за 4. група  изтегли

Развиваща програма за 4. група изтегли

 

Примерно годишно разпределение за 4. група - Български език и литература  изтегли .dox

Примерно годишно разпределение за 4. група - Математика  изтегли .dox 

Примерно годишно разпределение за 4. група - Околен свят  изтегли .dox 

Примерно годишно разпределение за 4. група - Конструиране и технологии  изтегли .dox

Примерно годишно разпределение за 4. група - Изобразително изкуство  изтегли .dox

Примерно годишно разпределение за 4. група - Музика  изтегли .dox

Примерно годишно разпределение за 4. група - Физическа кулура  изтегли .dox

 

Примерно годишно разпределение за 4. група - Безопасност на движението по пътищата  изтегли .dox

 

=============================================================================================

 

Примерно годишно разпределение за смесена група

 

1. – 2. група

Примерно годишно разпределение - Български език и литература  изтегли

Примерно годишно разпределение - Математика  изтегли

Примерно годишно разпределение - Околен свят  изтегли

Примерно годишно разпределение - Конструиране и технологии  изтегли

Примерно годишно разпределение - Изобразително изкуство  изтегли

Примерно годишно разпределение - Музика  изтегли

Примерно годишно разпределение - Физическа култура  изтегли

 

 

2. – 3. група

Примерно годишно разпределение - Български език и литература  изтегли

Примерно годишно разпределение - Математика  изтегли

Примерно годишно разпределение - Околен свят  изтегли

Примерно годишно разпределение - Конструиране и технологии  изтегли

Примерно годишно разпределение - Изобразително изкуство  изтегли

Примерно годишно разпределение - Музика  изтегли

Примерно годишно разпределение - Физическа култура  изтегли

 

 

3. – 4. група

Примерно годишно разпределение - Български език и литература  изтегли

Примерно годишно разпределение - Математика  изтегли

Примерно годишно разпределение - Околен свят  изтегли

Примерно годишно разпределение - Конструиране и технологии  изтегли

Примерно годишно разпределение - Изобразително изкуство  изтегли

Примерно годишно разпределение - Музика  изтегли

Примерно годишно разпределение - Физическа култура  изтегли

 

 

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Български език и литература ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Математика ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Околен свят ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Конструиране и технологии ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Изобразително изкуство ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Музика ► ИЗТЕГЛИ

Примерно годишно разпределение за смесена възрастова група - Физическа култура ► ИЗТЕГЛИ

 

=============================================================================================

 

Образователна система по английски език „Play and Talk with Echo“

Примерно годишно разпределение за 3. и 4. група ► изтегли