Разпределения 3. клас

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение по БЕЛ - Езиково обучение за 3.клас.docx

Примерно годишно разпределение по БЕЛ - Езиково обучение за 3.клас.xlsx

Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 3.клас.doc

Примерно годишно разпределение по БЕЛ - Езиково обучение за 3.клас - НЕИСПУО.xlsx

 

 

 

 

 

 

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение по БЕЛ - Литературно обучение за 3.клас.docx

Примерно годишно разпределение по БЕЛ - Литературно обучение за 3.клас.xlsx

Примерно годишно разпределение по БЕЛ - Литературно обучение за 3.клас - НЕИСПУО.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение по Математика 3.клас.docx

Примерно годишно разпределение по Математика 3.клас.xlsx

Примерно годишно разпределение за ИУЧ по Математика за 3.клас - 1 учебен час.docx

Примерно годишно разпределение за ИУЧ по Математика за 3.клас - 2 учебни часа.docx

Примерно годишно разпределение по Математика 3.клас - НЕИСПУО.xlsx

 

 

 

 

 

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение по Човекът и обществото за 3.клас.docx

Примерно годишно разпределение по Човекът и обществото за 3.клас.xlsx

Примерно годишно разпределение по Човекът и обществото за 3.клас - НЕИСПУО.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение по Човекът и природата за 3.клас.doc

Примерно годишно разпределение по Човекът и природата за 3.клас.xlsx

Примерно годишно разпределение за ИУЧ по Човекът и природата за 3.клас.doc

Примерно годишно разпределение по Човекът и природата за 3.клас - НЕИСПУО.xlsx

 

 

 

 

 

 

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение по Компютърно моделиране за 3.клас.docx

Примерно годишно разпределение по Компютърно моделиране за 3.клас.xlsx

Примерно годишно разпределение по Компютърно моделиране за 3.клас - НЕИСПУО.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение по Технологии и предприемачество за 3.клас.docx

Примерно годишно разпределение по Технологии и предприемачество за 3.клас.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение по Изобразително изкуство за 3.клас.doc

Примерно годишно разпределение по Изобразително изкуство за 3.клас.xlsx

Примерно годишно разпределение по Изобразително изкуство за 3.клас - НЕИСПУО.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение по Музика за 3.клас.docx

Примерно годишно разпределение по Музика за 3.клас.xlsx

Примерно годишно разпределение по Музика за 3.клас - НЕИСПУО.xlsx