Разпределения 4. клас

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение по БЕЛ - Езиково обучение за 4.клас.doc

Примерно годишно разпределение по БЕЛ - Езиково обучение за 4.клас.xlsx

Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 4.клас.docx

Примерно годишно разпределение по БЕЛ - Езиково обучение за 4.клас - НЕИСПУО.xlsx

 

 

 

 

 

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение Читанка_4._клас.doc

Примерно годишно разпределение Читанка 4.клас.xlsx

Примерно годишно разпределение за ИУЧ по БЕЛ за 4.клас.docx

Примерно годишно разпределение Читанка 4.клас - НЕИСПУО.xlsx

 

 

 

 

 

 

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение Математика_4._клас.doc

Примерно годишно разпределение за ИУЧ по Математика за 4.клас - 1 учебен час.docx

Примерно годишно разпределение за ИУЧ по Математика за 4.клас - 2 учебни часа.docx

Примерно годишно разпределение Математика_4._клас - НЕИСПУО.xlsx

 

 

 

 

 

 

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение Човекът_и_обществото_4._клас.doc

Примерно годишно разпределение Човекът_и_обществото_4._клас.xlsx

Примерно годишно разпределение Човекът_и_обществото_4._клас - НЕИСПУО.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение по Човекът и природата за 4.клас.doc

Примерно годишно разпределение по Човекът и природата за 4.клас.xlsx

Примерно годишно разпределение за ИУЧ по Човекът и природата за 4.клас.docx

Примерно годишно разпределение по Човекът и природата за 4.клас - НЕИСПУО.xlsx

 

 

 

 

 

 

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение по Компютърно моделиране за 4.клас.doc

Примерно годишно разпределение по Компютърно моделиране за 4.клас.xlsx

Примерно годишно разпределение по Компютърно моделиране за 4.клас - НЕИСПУО.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение по Технологии и предприемачество за 4.клас.docx

Примерно годишно разпределение по Технологии и предприемачество за 4.клас.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение по Изобразително изкуство за 4.клас.doc

Примерно годишно разпределение по Изобразително изкуство за 4.клас.xlsx

Примерно годишно разпределение по Изобразително изкуство за 4.клас - НЕИСПУО.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

Файлове за сваляне:

Примерно годишно разпределение Музика_4._клас.doc

Примерно годишно разпределение Музика_4._клас - НЕИСПУО.xlsx