Дигитални STEM уроци

Новина

 

  • Вашето училище кандидатства ли в НП „Изграждане на училищна STEM среда“?
  • Имате ли вече изградени STEM центрове?
  • Необходим ли ви е софтуер с учебно съдържание и методическа подкрепа за STEM обучение?

--> Осигурете си сега на преференциална цена първия дигитален STЕM пакет за работа в 5.  7. клас!

 

STEM пакет – дигитални STEM уроци в софтуер iZZI

 

Ползи за учителя:

  • Предимство в работата Ви – STEM уроци в модерната дигитална среда iZZI. Реализира се успешно междупредметно взаимодействие чрез глобални теми от учебните програми. Във всяка тема – обща мотивационна част, разнообразни задачи за групова работа по проекти, упражнения за обобщение, представяне на професия, оценъчен компонент.
  • Ефективност  STEM обучение през цялата учебна година, богат избор от атрактивни ресурси за 5., 6. и 7. клас повече от 60 STEM учебни часа.
  • Улеснение  методически разработки за учителите, които съдържат основните цели, стратегии за провеждане на урока, идеи за гъвкаво разпределение на времето и стъпки за реализиране на STEM задачите и проектите.
  • Практическо допълнение  работни листове за всяка група ученици към всяка тема в удобен за редактиране текстови файл.
  • Интерактивен инструмент за оценяване и самооценяване.
  • Обучение за работа със софтуера за всяко заявило училище.

 

РАЗГЛЕДАЙТЕ ВИДЕО ДЕМОНСТРАЦИЯТА

 

 

 

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПРИМЕРНИ STEM УРОЦИ В iZZI

> Влезте във Вашия профил в iZZI или се регистрирайте на https://bg.izzi.digital/

> Активирайте код: 37NDRB7FZPTZ

 

* Цялото съдържание ще бъде активирано в началото на учебната 2022/2023 г.

 

Още новини
Заявки за учебната 2023/2024 г.
Уважаеми колеги, Надяваме се вече сте направили  важния избор  на учебници , с които ще работите през следващите три години.   >>>  Стартира процесът по подаване на електронни заявки  за...
Вижте повече  >
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „Коя е родината на шоколадовото суфле?“
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ИГРА „ Коя е родината на шоколадовото суфле ?“ Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на играта „ Коя е родината на шоколадовото суфле ?“...
Вижте повече  >
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „Думите икономичен и икономически са?“
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ИГРА „ Думите икономичен и икономически са ?“ Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на играта „ Думите икономичен и икономически са ?“...
Вижте повече  >