Общи условия

Общи условия за използване на сайта klett.bg, а също и на всички прилежащи субдомейни.

 

  1. Използване на Уебсайта

Всяко използване на сайта klett.bg означава, че Вие внимателно сте се запознали с настоящите Общи условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно. Общите условия могат да бъдат изменяни от Клет България ООД по всяко време. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители. Клет България ООД има право да осъществява промени на Общите условия за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Във всеки случай на промяна на Общите условия Клет България ООД ще информира за това Потребителите си  чрез публикуване на промените в уебсайта klett.bg

 

Ползвайки уебсайта klett.bg, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на формата за регистрация. Потребителят има право по всяко време да спре ползването на предоставяните на уебсайта услуги. При прекратяване на действието на настоящите Общи условия между Клет България ООД и Потребителя, Клет България ООД премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до: office@klett.bg.

 

  1. Конфиденциалност

Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от Клет България ООД за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта klett.bg.

 

  1. Право на възражение

Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от Клет България ООД . Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от Клет България ООД, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация, на p.andreeva@klett.bg

 

Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Общи условия.

 

  1. Цени

Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в лева /лв./, с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси. Клет България ООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене (създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията Клет България ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 14-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

 

  1. Доставка и начин на плащане

Поръчки, направени на сайта klett.bg се обработват и фактурират от Озон Ентъртейнмънт ООД, БУЛСТАТ 200832020 в рамките на първия работен ден след подаването им и се предават за изпращане с куриери на Озон Ентъртейнмънт ООД или куриерска фирма Спиди АД. Срок на доставка на куриерската пратка до посочения от Потребителя адрес е от 1 до 3 работни дни. 

 

За неналични в момента заглавия или проблем с доставката Потребителят се уведомени изрично, като му се предлага срок и възможности за изпълнението на поръчката и доставката му.

 

Таксите за доставка, които Клет България ООД определя за всяка една поръчка направена през сайта klett.bg са както следва:

•             за поръчки до 300 лв. – такса доставка 5 лв. с ДДС

•             за поръчки от 301 лв. до 600 лв. – такса доставка 10 лв. с ДДС

•             за поръчки от 601 лв. до 1000 лв. – такса доставка 20 лв. с ДДС

•             за поръчки над 1001 лв. – такса доставка 30 лв. с ДДС

 

Клет България ООД си запазва правото на промени в таксата според измененията в цените на куриерските услуги. Такса за доставка се начислява към всяка поръчка.

 

Доставките за чужбина се изпълняват чрез Български пощи ЕАД и се заплащат от Потребителя. Поръчките се изпращат след получаване на плащането от страна на Потребителя.

 

Заплащането на продукти, поръчани през сайта klett.bg се осъществява чрез наложен платеж, освен в случайте, когато специално е опомената друго.

 

  1. Отказ след закупуване на стоки от електронния магазин klett.bg

Продуктът е обект на връщане при не нарушен търговски вид от страна на Купувача, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, без обективна причина за рекламация в срок до 14  дни, съгласно чл.55 от ЗЗП, като транспортните разходи са отговорност на Купувача. За целта Купувачът трябва да изпрати следните данни на имейл office@klett.bg: Номер на поръчка, Имена на клиент, Телефон за връзка, IBAN, Титуляр на сметката, Наименование на продукт, който подлежи на връщане. Възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Купувача.

 

Изданията, подлежащи на връщане, са такива,  ако имат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици. Транспортните разходи по връщане са отговорност на Клет България ООД.

 

При констатация на дефектна стока, Клет България ООД се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена депозираната за стоката сума в 14-дневен срок, считано от датата, на която Потребителят е  упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Клет България ООД.

 

При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, Клет България ООД възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП  в срок от 14 дни от получаване на стоката и не нарушен търговски вид на стоката и опаковката.

 

  1. Права и задължения на Потребителя

Потребителят има правото да използва сайта klett.bg с оглед на уговорените в този документ общи условия на ползване.

 

Всеки потребител на klett.bg носи пълна отговорност за действията си по време на ползване на сайта.

 

На Потребителя не е позволено да пренася съдържание на доставчика в други мрежи (напр. училищни или университетски интранети, обменни борси и под.)

 

Неспазването на описаните права в тази разпоредба могат да доведат до ограничаване на достъпа до сайта за Потребителя.

 

Потребителят носи отговорност за нанасяне на щети от всякакъв вид в рамките на сайта и се задължава да компенсира КЛЕТ за нанесените щети, в това число и за всички належащи правни разходи.

 

  1. Авторски права

Авторски права или други права на трети лица, до които Потребителят има достъп в рамките на използване на сайта klett.bg, са защитени с договор. Нерегламентираното използване и поместване на подобна информация на портали (сайтове) на трети лица, с изключение на случаите, в които е предоставено писмено разрешение на КЛЕТ, не се допуска и се преследва по закон.

 

  1. Отговорности

КЛЕТ не може да предостави пълна гаранция за пълнотата, правилността или актуалността на цялата информация на сайта klett.bg.

 

КЛЕТ не гарантира, че сайтът и информацията в него ще бъдат достъпни, безгрешни и точни по всяко време. Вследствие на технически проблеми, които се намират извън правомощията на Клет България ООД ,може да бъде прекъснат за известно време достъпът до сайта.

 

Клет България ООД акцентира върху това, че компютърните програми и мобилните приложения не могат да бъдат конципирани така, че да работят безпроблемно на всички електронни устройства.

 

Клет България ООД не носи отговорност за грешки от всякакъв технически род, които могат да настъпят по време на ползване на програмите върху електронните устройства на Ползвателя.

 

Клет България ООД не носи отговорност за загуба на данни или повреда на електроника, които са следствие на неумело или нерегламентирано ползване на различните услиги на сайта.

 

  1. Други

Клет България ООД си запазва правото да изпраща рекламни съобщения на потребителите, създали он-лайн поръчка на klett.bg, с изключение на случаите, в които те са изразили несъгласие да получават такива. Клет България ООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване. Клет България ООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

 

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. Клет България ООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Последна актуализация: дата 15.09.2018 г.

 

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Клет България ООД. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. Клет България ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

 

Координати на издателството:

Клет България ООД

гр.София п.к. 1574

ул. Никола Тесла №5, сграда BSR 2, ет.4

тел: 02/843 20 70

имейл: office@klett.bg

 

 

Учебници

Учебници

Помагала

Помагала

Речници

Речници