Я знаю на отлично

Я знаю на отлично

Новата поредица „Я знаю на отлично” е предназначена за ученици, които изучават руския от 9 до 12 клас като втори чужд език. Помагалото е в 4 части, всяка за един клас, и включва основния учебен материал съгласно плана на МОМН за всеки клас.

Одобрено от МОМН със Заповеди №РД 1220-248/03.11.2011 г., №РД 1220-252/03.11.2011 г., №РД 1220-247/03.11.2011 г., №РД 1220-249/03.11.2011 г.

Разпределението можете да намерите тук!

re_razpredelenie_12_klass_zp.doc Свали
re_razpredelenie_10_klass_zp.doc Свали
re_razpredelenie_11_klass_zp.doc Свали
re_razpredelenie_9_klass_zp.doc Свали