12. клас ПП

 

 

12. клас ПП

 

Биология и здравно образование - Модул 2 част 1 ▶ РАЗГЛЕДАЙ - одобрени на първи етап

Биология и здравно образование - Модул 2 част 2 ▶ РАЗГЛЕДАЙ - одобрени на първи етап

Биология и здравно образование - Модул 3. Биосфера - структура и процеси ▶РАЗГЛЕДАЙ 

Биология и здравно образование - Модул 4. Еволюция на биологичните системи ▶РАЗГЛЕДАЙ 

 

География и икономика - Модул 5. България и регионална политика ▶РАЗГЛЕДАЙ 

География и икономика - Модул 6. Географска и икономическа информация ▶РАЗГЛЕДАЙ 

 

Информационни технологии - Модул 3. УЕБ дизайн ▶РАЗГЛЕДАЙ 

Информационни технологии - Модул 4. Решаване на проблеми с информационни и комуникационни технологии ▶РАЗГЛЕДАЙ 

 

История и цивилизации - Модул 1. Власт и институции ▶РАЗГЛЕДАЙ 

История и цивилизации - Модул 2. Култура и духовност ▶РАЗГЛЕДАЙ 

История и цивилизации - Модул 3. Човек и общество ▶РАЗГЛЕДАЙ

 

Математика - Модул 3. Практическа математика ▶РАЗГЛЕДАЙ

 

Физика и астрономия - Модул 5. Съвременна физика ▶РАЗГЛЕДАЙ 

 

Философия - Модул 2. Философия и ценности ▶РАЗГЛЕДАЙ 

Философия - Модул 5. Философия и политика - ОДОБРЕНО ПРЕЗ 2020 г. РАЗГЛЕДАЙ 

Философия - Модул 6. Психология на личността - ОДОБРЕНО ПРЕЗ 2020 г. РАЗГЛЕДАЙ 

 

Химия и опазване на околната среда - Модул 4. Методи за контрол и анализ на веществата ▶РАЗГЛЕДАЙ 

Химия и опазване на околната среда - Модул 3. Химия на органичните вещества ▶РАЗГЛЕДАЙ