ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
Aspekte | pons.bg

Aspekte

Немски

Учебната система в 3 нива е разработена за младежи и възрастни и достига от ниво B1 до ниво С1. Одобрена е от МОН със Заповед №РД 09-346/02.03.2011 г. Първата част систематизира познанията на учащите, които са придобили на ниво В1, и ги подготвя за следващото ниво.


Всеки учебник включва 10 урока. Уроците са разработени на модулен принцип. Така учителите могат или да работят последователно, или да избират отделни модули. Темите във всеки урок се разглеждат от различни аспекти.


Учебната система обръща специално внимание на развиването на четирите умения, но също така акцентира и върху комбинацията слушам – виждам – разбирам. За целта към всеки урок има филм на приложеното дивиди, допълнен от снимков материал и задачи.


Учебната система предоставя голямо разнообразие от ситуации, близки до ежедневните, за да могат учащите да развиват комуникативните си умения в среда, близка до реалната. Частите 2 и 3 на системата подготвят целенасочено за сертификатните изпити на нивата В2 и С1.


Ръководството за учителя включва подробни насоки за часа.


Новото издание на учебната система Aspekte neu вдъхновява с нови филми, уводни страници, преработени модули, интересна културна информация, подобрено представяне на граматиката, акцент върху произношение, целенасочена подготовка за тестове и изпити.


Видео DVD-то към учебника Aspekte съдържа кратки филми, тематично свързани с всеки урок. На последните 2 страници от урока в учебника има задачи и упражнения към целия филм или към отделни откъси. По този начин благодарение на видеоматериалите учащите усвояват не само уменията четене, слушане, писане и говорене, но и слухово-визуално разбиране.


Ръководството към системата включва нов DVD-ROM с разнообразни допълнителни материали.


Ниво В1+ и B2 от новото издание вече са на пазара.
Онлайн упражнения на: http://xportal.klett-sprachen.de/aspekte/


Допълнителни безплатни материали за учители и ученици на сайта: http://www.klett-sprachen.de/Aspekte/


Първите 3 урока от компонентите Lehrerhandbuch и Intensivtrainer на Aspekte neu B2, които ще излязат в средата на юни 2015 г., можете да изтеглите оттук: Lehrerhandbuch B2 neu и Intensivtrainer B2 neu.
Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.