ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
PET Direct | pons.bg

PET Direct

Английски

Учебното помагало е предназначено специално за ученици от средния курс. В 40–50 учебни часа учащите могат да постигнат отлични резултати. Текстовете и темите са съобразени с възрастта и интересите им.


Допълнителните материали в тетрадката, ръководството и на CD-ROMа осигуряват учебен материал за още 20–30 учебни часа.


Трите примерни теста проверяват знанията и уменията на учениците, необходими за изпита.


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.