ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
Bitácora | pons.bg

Bitácora

Испански

Учебната система по испански език в 4 нива извежда от А1 до В1. Осигурява между 60 и 80 учебни часа на ниво.


Състемата съвместява в едно теория и практика, отчитайки трудностите, пред които се изправят учащите при овладяването на испанския език.


Включва множество упражнения и задачи, с които учащите да добият сигурност и да тренират важните конструкции. Към всеки урок има разнообразни упражнения в учебника и учебната тетрадка.


За учителите освен практичното ръководство има и интерактивна версия на учебника на USB.


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.