ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
Complete Key for Schools | pons.bg

Complete Key for Schools

Английски

Предназначена за 11-14-годишни ученици, учебната система покрива 80-120 учебни часа и подготвя учащите за сертификатния изпит на Кеймбридж Key for Schools. Основен фокус е поставен върху граматиката и лексиката, които създават затруднения на учениците на това ниво. Допълнителните упражнения на CD-ROMa затвърждават наученото и тренират уменията, необходими за изпита.


Одобрен от МОН със Заповед № РД 09-320/04.03.2014 г. Тук ще намерите актуална информация за одобрените от МОН учебници и учебни помагала по английски език за периода 2003 - 2015г. http://www.mon.bg/?go=page&pageId=10&subpageId=70


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.