ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
Cambridge Young Readers: Factbooks: Why is it so? | pons.bg

Cambridge Young Readers: Factbooks: Why is it so?

Английски

Книжките за четене са предназначени за ученици в началното обучение и обхващат нивата А1-А2. Развиват уменията за четене и анализиране на информацията и обясняват света и устройството му.


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.