ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
Unlock | pons.bg

Unlock

Английски

Новата учебна система в 4 нива осигурява отлична подготовка за учащи, на които им предстои да следват във висше учебно заведение в чужбина. Всяко ниво покрива 60 учебни часа, които могат да бъдат разширени до 90 часа.


Комбинирайки автентични видеозаписи на Discovery Education™ с внимателно подбрани упражнения и свеж подход към развиването на умения за аналитично мислене, новата учебна система осигурява на учащите възможността да развиват академичните си умения и английския език едновременно, което ще им донесе бъдещи успехи.


Видеозаписите от Discovery Education™ са включени във всеки урок и представят теми, провокират дискусии и мотивират учащите.


Благодарение на уникалното проучване с помощта на Cambridge English Corpus и официалните материали за сертификатна подготовка на Cambridge English в новата система се поставя акцент върху областите от езика, при които учащите често срещат трудности. С помощта на English Vocabulary Profile учащите усвояват правилната граматика и лексика на съответното ниво съгласно Общата европейска езикова рамка.


Онлайн тетрадките имат достъп посредством код за активиране, поместен в учебника. Тетрадките осигуряват интерактивни упражнения, игри, задачи и тренинг на уменията.


Учителите могат да следят прогреса на учениците си, пестейки ценно време благодарение на автоматичната система за проверка и оценяване на онлайн тетрадките.


Интерактивният софтуер Presentation Plus включва учебника, аудио и видеозаписите на един диск.

91.90 лв Level 1 Reading and Writing Skills Student's Book and Online Workbook - 9781107613997

101.90 лв Level 1 Reading and Writing Skills Teacher's Book with DVD - 9781107614017

369.90 лв Level 1 Reading and Writing Skills Presentation Plus DVD-ROM - 9781107638006

89.90 лв Level 1 Listening and Speaking Skills Student's Book and Online Workbook - 9781107678101

99.90 лв Level 1 Listening and Speaking Skills Teacher's Book with DVD - 9781107662117

369.90 лв Level 1 Listening and Speaking Skills Presentation Plus DVD-ROM - 9781107664241

91.90 лв Level 2 Reading and Writing Skills Student's Book and Online Workbook - 9781107614000

101.90 лв Level 2 Reading and Writing Skills Teacher's Book with DVD - 9781107614031

369.90 лв Level 2 Reading and Writing Skills Presentation Plus DVD-ROM - 9781107656055

88.90 лв Level 2 Listening and Speaking Skills Student's Book and Online Workbook - 9781107682320

99.90 лв Level 2 Listening and Speaking Skills Teacher's Book with DVD - 9781107642805

369.90 лв Level 2 Listening and Speaking Skills Presentation Plus DVD-ROM - 9781107695825

91.90 лв Level 3 Reading and Writing Skills Student's Book and Online Workbook - 9781107615267

101.90 лв Level 3 Reading and Writing Skills Teacher's Book with DVD - 9781107614048

369.90 лв Level 3 Reading and Writing Skills Presentation Plus DVD-ROM - 9781107676244

89.90 лв Level 3 Listening and Speaking Skills Student's Book and Online Workbook - 9781107687288

99.90 лв Level 3 Listening and Speaking Skills Teacher's Book with DVD - 9781107681545

369.90 лв Level 3 Listening and Speaking Skills Presentation Plus DVD-ROM - 9781107635432

91.90 лв Level 4 Reading and Writing Skills Student's Book and Online Workbook - 9781107615250

101.90 лв Level 4 Reading and Writing Skills Teacher's Book with DVD - 9781107614093

369.90 лв Level 4 Reading and Writing Skills Presentation Plus DVD-ROM - 9781107682450

89.90 лв Level 4 Listening and Speaking Skills Student's Book and Online Workbook - 9781107634619

99.90 лв Level 4 Listening and Speaking Skills Teacher's Book with DVD - 9781107650527

369.90 лв Level 4 Listening and Speaking Skills Presentation Plus DVD-ROM - 9781107643819


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.