ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
Compact Key for Schools | pons.bg

Compact Key for Schools

Английски

• отлична подготовка за изпита Key for Schools (KET)
• 50-60 учебни часа на ниво
• за постигане на максимални реултати


Учебникът обхваща основни теми, лексика и граматика, и тренира уменията, необходими за сертификатния изпит. Във всеки урок има 2 теми, съобразени с интересите на тийнейджърите, с активно застъпени междупредметни връзки и възможност за създаване на проекти.


Специални страници с фокус върху граматиката във всеки урок и преговорна страница в края на урока осигуряват попълване на пропуските и следене на напредъка, а съветите, граматичните и лексикални упражнения научават учениците да избягват често допускани грешки.


Към учебника има безплатен CD-ROM с допълнителни упражнения, а ръководството осигурява подробни насоки към всеки урок и тестове.


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.