ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
Speaking Test Preparation Pack for BEC | pons.bg

Speaking Test Preparation Pack for BEC

Английски

Speaking Test Preparation Pack for BEC (Preliminary, Vantage & Higher) е учебно помагало, което подготвя учащи за компонента говорене от сертификатния изпит на Кеймбридж. Помагалото включва работни листа с насоки за учителите, два комплекта визуални материали за упражняване в клас и DVD със записи на кандидати, участвали в изпита. Така учащите могат ефективно да се подготвят за деня на теста.


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.