ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
Cambridge Discovery Education Interactive Readers | pons.bg

Cambridge Discovery Education Interactive Readers

Английски

В сътрудничество с Discovery EducationTM издателство Кеймбридж Юнивърсити Прес разработи адаптирани книжки от ново поколение – с онлайн материали на интересни теми и видеозаписи, които да мотивират учащите.
Атрактивните видеоматериали са допълнени от задачи, развиващи самостоятелното учене.
Специално разработена онлайн система създава приятна и същевременно ефективна образователна среда, която мотивира учащите и пести време на учителите.
С електронното съдържание може да се работи на компютър, нетбук, таблет и смартфон.
Поредицата покрива нивата А1-С1. Всяка книга има код за онлайн достъп.
www.cambridge.org/discoveryeducationreaders

11.90 лв A1 Fantastic Creatures: Monsters, Mermaids, and Wild Men - 9781107696372

11.90 лв A1 Blizzards: Killer Snowstorms - 9781107621640

11.90 лв A1 Cool Jobs - 9781107671607

11.90 лв A1 It's Time (To Learn About Time) - 9781107667068

11.90 лв A1 Traffic Jams: The Road Ahead - 9781107674684

11.90 лв A1 Wild Australia! - 9781107621657

11.90 лв A1 Saved! Heroes in Everyday Life - 9781107647053

11.90 лв A1 Drink Up! - 9781107678545

11.90 лв A1 Crocs and Gators - 9781107655072

11.90 лв A1 Eat Up! - 9781107689626

11.90 лв A1 Genius - 9781107678651

11.90 лв A1 Paris: City of Light - 9781107645776

11.90 лв A1 Catch a Wave: The Story of Surfing - 9781107651913

11.90 лв A1 So Cute! - 9781107646490

11.90 лв A1 Jeff Corwin: Wild Man - 9781107680395

11.90 лв A1 A Light in the Night: The Moon - 9781107647565

11.90 лв A1+ Life in Mumbai - 9781107621671

11.90 лв A1+ Young and Amazing: Teens at the Top - 9781107622524

11.90 лв A1+ Shoot to Kill: Why We Hunt - 9781107622531

11.90 лв A1+ Around Japan in Three Days - 9781107661332

11.90 лв A1+ Fast: The Need for Speed - 9781107680685

11.90 лв A1+ Slow Motion: Taking Your Time - 9781107691292

11.90 лв A1+ Feeding Time: The Feeding Habits of Animals - 9781107678675

11.90 лв A1+ Alaska: Wild and Free - 9781107674646

11.90 лв A1+ Do Not Disturb: The Importance of Sleep - 9781107646827

11.90 лв A1+ Stealing - 9781107677746

11.90 лв A1+ Your Dream Vacation - 9781107690431

11.90 лв A1+ Wonders of the World - 9781107642980

11.90 лв A1+ Deadly Animals - 9781107693715

11.90 лв A1+ Growing Up: From Baby to Adult - 9781107687448

11.90 лв A1+ Are You Listening? The Sense of Hearing - 9781107632516

11.90 лв A1+ Lost: The Mystery of Amelia Earhart - 9781107693357

11.90 лв A2 The Greatest Invention of All Time - 9781107621619

11.90 лв A2 Three in One: The Challenge of the Triathlon - 9781107622555

11.90 лв A2 Water: Vital for Life - 9781107622517

11.90 лв A2 Empire: Rise and Fall - 9781107628441

11.90 лв A2 Swing, Slither, Swim - 9781107692428

11.90 лв A2 Aliens: Is Anybody Out There? - 9781107660007

11.90 лв A2 Slime: The Wonderful World of Mucus - 9781107673434

11.90 лв A2 The Science of Heat - 9781107697720

11.90 лв A2 Slice by Slice: The Story of Pizza - 9781107650374

11.90 лв A2 Madagascar - 9781107629400

11.90 лв A2 What Makes a Place Special? Moscow, Egypt, Australia - 9781107633179

11.90 лв A2 What Are the Odds? From Shark Attack to Lightning Strike - 9781107668393

11.90 лв A2 Medicine: Old and New - 9781107658660

11.90 лв A2 Weird Animals - 9781107656642

11.90 лв A2 How Cool is Cold! - 9781107658035

11.90 лв A2 The Magic of Music - 9781107665583

11.90 лв A2+ The City Experiment: Rebuilding Greensburg, Kansas - 9781107622562

11.90 лв A2+ Bones: And the Stories They Tell - 9781107670549

11.90 лв A2+ Mummies and Myths - 9781107688308

11.90 лв A2+ Shark Attack - 9781107661837

11.90 лв A2+ The Science of Darkness - 9781107654938

11.90 лв A2+ Dangerous and Dirty Jobs - 9781107645677

11.90 лв A2+ Sport, Game or Hobby? - 9781107686588

11.90 лв A2+ Bright Lights on Broadway: Theaterland - 9781107650220

11.90 лв A2+ On the Move: The Lives of Nomads - 9781107632936

11.90 лв A2+ Survival Guide: Lost in the Mountains - 9781107643284

11.90 лв A2+ The Science of Light - 9781107681989

11.90 лв A2+ Life Online: The Digital Age - 9781107650695

11.90 лв A2+ Sushi Nation - 9781107631472

11.90 лв A2+ Only in America - 9781107637009

11.90 лв A2+ The Wheel - 9781107667396

11.90 лв A2+ Sugar: Our Guilty Pleasure - 9781107681460

11.90 лв B1 Venice: The Floating City - 9781107621633

11.90 лв B1 What Are You Afraid Of? Fears and Phobias - 9781107650510

11.90 лв B1 Weird Weapons - 9781107652002

11.90 лв B1 Losing It: The Meaning of Loss - 9781107681910

11.90 лв B1 Found: Discovery and Recovery - 9781107632127

11.90 лв B1 Secrets to a Long Life - 9781107683785

11.90 лв B1 Life on the Edge: Extreme Homes - 9781107630284

11.90 лв B1 Our Green Future - 9781107672864

11.90 лв B1 Get Smart: Our Amazing Brain - 9781107650633

11.90 лв B1 Mark Your Territory - 9781107658950

11.90 лв B1+ The Placebo Effect: The Power of Positive Thinking - 9781107622630

11.90 лв B1+ Deep Blue: Discovering the Sea - 9781107697058

11.90 лв B1+ The Traditions of Death - 9781107635784

11.90 лв B1+ Up in the Air: Our Fight Against Gravity - 9781107634701

11.90 лв B1+ Down to Earth - 9781107661172

11.90 лв B1+ Altruism: What's in it for Me? - 9781107622623

11.90 лв B1+ Gold: Greed and Glory - 9781107652606

11.90 лв B1+ True Colors - 9781107660687

11.90 лв B1+ Punch: All About Boxing - 9781107677272

11.90 лв B1+ Rescued: The Chilean Mining Accident - 9781107655195

11.90 лв B2 Tragedy on the Slopes - 9781107621596

11.90 лв B2 The Bucket List - 9781107666832

11.90 лв B2 Water Power: The Greatest Force on Earth - 9781107688971

11.90 лв B2 Bounce! The Wonderful World of Rubber - 9781107641549

11.90 лв B2 Skin - 9781107641891

11.90 лв B2 Turtles: Ancient Symbol/Modern Survivor - 9781107660571

11.90 лв B2+ Lift Off: Exploring the Universe - 9781107692497

11.90 лв B2+ Avalanche! - 9781107621572

11.90 лв B2+ Poison: Medicine, Murder, and Mystery - 9781107622609

11.90 лв B2+ Trapped! The Aron Ralston Story - 9781107669987

11.90 лв B2+ Robots: The Next Generation? - 9781107677623

11.90 лв B2+ Money Tree: The Business of Organics - 9781107636781


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.