ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
Compact First Second Edition | pons.bg

Compact First Second Edition

Английски

Бързият учебен курс осигурява в 50–60 учебни часа пълна подготовка за изпита Cambridge English First с развиване на четирите умения и овладяване на основната лексика и граматика, необходими за сертификатния изпит на това ниво.


10 урока покриват всичките 5 компонента на изпита, като всеки урок се фокусира върху една част от един компонент от изпита. Текстовете за четене и слушане покриват всички теми от изпита, а писмените задачи включват примери и примерни отговори.


Задачите за говорене са разработени с цел да подобрят изразяването и прецизността, изисквани на изпита.


Специални страници с фокус върху граматиката във всеки урок и преговорът в края на урока осигуряват попълване на пропуските и следене на напредъка.


Безплатният CD-ROM с интерактивни упражнения осигурява още възможности за тренинг.


Ръководството осигурява подробни насоки към всеки урок и 5 теста за следене на напредъка, по 1 на всеки два урока.


Специално за учителите са разработени 2 пълни практически теста, които могат да бъдат изтеглени напълно безплатно тук: http://www.cambridge.org/cambridge-english-exams/compact-first-2nd-edition/resources


Второто издание на учебната система подготвя за обновения формат на изпита от 2015 г.


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.