ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
2.клас - Super Minds | pons.bg

2.клас - Super Minds

Английски

Super Minds for Bulgaria е новата учебна система на Кеймбридж, адатирана специално за 2.-4.клас по новите учебни програми на МОН за 2017/18г.


Ключови предимства на учебника:


     - Активното включване на междупредметните връзки предава на учениците познания на английски за останалите предмети.


     - Включването на сертификатни задачи в учебната система осигурява възможност на учениците в спокойна среда да развият умения за решаването им.


     - Историите под формата на комикс във всеки урок не само поддържат интереса на учениците, но ги учат на ценности като честност, споделяне, уважение.


     - Уникален фокус върху развиването на детската креативност с помощта на онагледени упражнения и проекти, с които учениците развиват творческите и комуникативните си умения.


Брой учебни часове:


     - 2.клас - 64 часа


     - 3.клас - 96 часа


     - 4.клас - 96 часа


Учебникът е одобрен от МОН за 2. клас.


Можете да разгледате и електронния вариант на учебника на http://scripts.school.bg/ 


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.