ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
English Idioms in Use 2nd edition | pons.bg

English Idioms in Use 2nd edition

Английски

Поредицата с две части разглежда най- трудната област от лексиката - идиомите и употребата им в английския език.


Представени са над 1000 от най - популярните и често използвани идиоми, с които учащите често се сблъскват, в типичен контекст.


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.