ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
Dreimal Deutsch | pons.bg

Dreimal Deutsch

Немски

За начинаещи и напреднали. Разнообразие от информативни текстове, цветни снимки и илюстрации въвеждат учащите в ежедневието и културата на немскоговорещите страни. Разглежданите теми са насочени предимно към младежката аудитория: спорт, развлечения, образование и следване, семейният живот днес и др. Допълнителните упражнения затвърждават и разширяват наученото, дават възможност за интересни ролеви игри и дискусии. Записите запознават учащите с автентични ежедневни разговори като тренират уменията за слушане с разбиране. Ръководството за учителя съдържа текстовете от касетите/компактидска, както и отговорите на упражненията.


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.