ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
Be My Guest | pons.bg

Be My Guest

Английски

Учебникът съдържа 15 урока, подходящи не само за настоящи хотелиери, но и за учащи, които искат да работят в сферата на хотелиерството. В него са разиграни различни ситуации като посрещане на гости, работа на рецепция, ресторантьорство, даване на напътствия на гостите, решаване на текущи проблеми, свързани с гостите, писане на кратки писма и електронни съобщения, предложения за посещение на забележителности и всичко това с необходимите обяснения как може да бъде постигнато. Учебникът предлага кратки и лесни за разбиране уроци, при които се набляга на усъвършенстването на езика. Персонални досиета в джобен формат на гърба на всеки учебник улеснява учащите да си правят записки за постигнатото по време на курса.


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.