ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
Messages | pons.bg

Messages

Английски

Messages е учебник по английски език за 5-8 клас в 4 нива. Одобрена е от МОН със Заповед №РД 09-317/05.03.2007 г.


Всяко ниво осигурява 80-90 учебни часа, които могат да бъдат разширени до 120 с помощта на допълнителните материали в учебната тетрадка и ръководството за учителя. 


Messages осигурява целия граматичен и лексикален материал, необходим за съответното ниво. Всяко от нивата съдържа 6 модула от по 2 урока. Level 1 предполага, че учениците са изучавали английски език в началното училище, но покрива изцяло всички основни аспекти на езика. Всеки модул има своя собствена “infoquest”- серия от специално разработени електронни страници.


Учебната система дава възможност за попълване на Европейско езиково портфолио, с помощта на което учениците проверяват напредъка си в съответствие с изискванията на Общата Европейска езикова рамка.


Teacher Resource Pack предлага тестове, които могат да бъдат фотокопирани, допълнителни граматически упражнения и упражнения за правоговор. Упражнения, подобни на тези, давани на изпита на Cambridge КЕТ, които тренират уменията, необходими за явяване на този популярен и престижен изпит.


Ще намерите много полезни допълнителни материали на интернет страницата.


Преработеният учебен план и тематични разпределения за 5кл. можете да намерите тук: http://www.klett.bg/index.php?act=content&rec=1207


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.