ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
Cambridge BEC Practice Tests | pons.bg

Cambridge BEC Practice Tests

Английски

Изпитни тестове от Cambridge ESOL. Вече разполагаме с по два броя сборници с практически тестове за всяко ниво на BEC. Всеки сборник съдържа четири практически теста, подготвени от Cambridge ESOL. Книгите са номерирани, за да покажат, колко вече са на брой. Номерата не се отнасят до нивата.

59.90 лв Preliminary 1 Student's Book with answers - 9780521753012

19.90 лв Preliminary 1 Audio CD - 9780521753036

59.90 лв Vantage 1 Student's Book with answers - 9780521753043

39.90 лв Vantage 1 Audio CD - 9780521753067

59.90 лв Higher 1 Student's Book with answers - 9780521752893

19.90 лв Higher 1 Audio CD - 9780521752916

59.90 лв Preliminary 2 Student's Book with answers - 9780521544504

19.90 лв Preliminary 2 Audio CD - 9780521544528

59.90 лв Vantage 2 Student's Book with answers - 9780521544542

39.90 лв Vantage 2 Audio CD - 9780521544566

59.90 лв Higher 2 Student's Book with answers - 9780521544580

19.90 лв Higher 2 Audio CD - 9780521544603

59.90 лв Preliminary 3 Student's Book with answers - 9780521671958

19.90 лв Preliminary 3 Audio CD - 9780521671972

59.90 лв Vantage 3 Student's Book with answers - 9780521671996

39.90 лв Vantage 3 Audio CD (2) - 9780521672016

59.90 лв Higher 3 Student's Book with answers - 9780521672030

19.90 лв Higher 3 Audio CD - 9780521672054

59.90 лв Preliminary 4 Student's Book with answers - 9780521739238

19.90 лв Preliminary 4 Audio CD - 9780521739245

59.90 лв Vantage 4 Student's Book with answers - 9780521739269

39.90 лв Vantage 4 Audio CDs (2) - 9780521739276

59.90 лв Higher 4 Student's Book with answers - 9780521739207

19.90 лв Higher 4 Audio CD - 9780521739214

59.90 лв Preliminary 5 Student's Book with answers - 9781107631953

19.90 лв Preliminary 5 Audio CD - 9781107649927

59.90 лв Vantage 5 Student's Book with answers - 9781107664654

39.90 лв Vantage 5 Audio CDs (2) - 9781107654723

59.90 лв Higher 5 Student's Book with answers - 9781107610873

19.90 лв Higher 5 Audio CD - 9781107611184


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.