ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
Я знаю на отлично | pons.bg

Я знаю на отлично

Руски

Поредицата „Я знаю на отлично” е предназначена за ученици, които изучават руски като втори чужд език в 9–12 клас. Помагалото включва основния учебен материал за съответния клас съгласно плана на МОН, както и аудиодискове за трениране на умението слушане.


Одобрено от МОН със Заповеди №РД 1220-248/03.11.2011 г., №РД 1220-252/03.11.2011 г., №РД 1220-247/03.11.2011 г., №РД 1220-249/03.11.2011 г. Тук ще намерите актуална информация за одобрените от МОН учебници и учебни помагала по руски език за периода 2003 - 2015г. http://www.mon.bg/?go=page&pageId=10&subpageId=70


Книжките са изцяло на руски език и могат да бъдат използвани като допълнителни материали в клас.


Всяко помагало съдържа тематично обособени уроци, като всеки урок включва уводен диалог или текст, последван от въвеждането на новата лексика и граматика. Допълнен е от разнообразни упражнения за затвърждаване и преговор. В края на всяко помагало са поместени отговорите. Атрактивното цветово оформление на книжките прави работата с тях лесна и приятна, а дисковете осигуряват необходимия материал за слушане.


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.