ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
English in Mind Second Edition | pons.bg

English in Mind Second Edition

Английски

Второто издание на успешната и популярна в цял свят система English in Mind, създадена специално за тийнейджъри, е напълно обновено и актуализирано.


Системата включва 5 нива + Starter и е подходяща за ученици от 8 до 12 клас. Всяко ниво осигурява материал за 80–90 учебни часа. Одобрена е от МОН със Заповеди №РД 09-09/05.01.2005 и №РД 09-1513/05.08.2005. Тук ще намерите актуална информация за одобрените от МОН учебници и учебни помагала по английски език за периода 2003 - 2015г. http://www.mon.bg/?go=page&pageId=10&subpageId=70


Учебникът вече се предлага в комплект с DVD-ROM, който включва игри, допълнителни упражнения и видео филми с героите от фотоисториите в учебника. Нова е и опцията ‘Videoke’, която позволява на учениците да запишат собствените си гласове и да станат част от диалозите. Новата рубрика ‘Get it right’ се фокусира върху проблемни области, в които учениците често правят грешки.


Testmaker CD-ROMът позволява на учителите да съставят тестове по избор, които могат да се променят с оглед нуждите на учащите, и да се размножават за системни проверки. Учителите могат да съставят тестове за проследяване на напредъка към всеки урок, като софтуерът автоматично генерира два варианта и отговори. Аудиоматериалите за компонента слушане са записани на отделен диск, който се включва в комплекта.


Classware, който съвместява учебника, аудио и видеоматериалите в едно, включва също удобна фонетична таблица, произношение и речник. Един атрактивен начин да ангажирате вниманието на учениците в час и да улесните значително работата си.
Тук можете да разгледате мненията на преподаватели по английски език за учебната система: http://www.pons.bg/index.php?act=content&rec=1114 

29.90 лв Starter Student's Book with DVD-ROM - 9780521185370

22.90 лв Starter Workbook - 9780521170246

49.90 лв Starter Audio CDs (3) - 9780521127493

39.90 лв Starter Teacher's Resource Book - 9780521176897

59.90 лв Starter Testmaker CD-ROM + Audio CD - 9780521172868

219.90 лв Starter Classware DVD-ROM - 9780521122320

159.90 лв Starter DVD PAL - 9780521157797

29.90 лв Level 1 Student's Book with DVD-ROM - 9780521179072

22.90 лв Level 1 Workbook - 9780521168601

49.90 лв Level 1 Audio CDs (3) - 9780521188685

39.90 лв Level 1 Teacher's Resource Book - 9780521129701

59.90 лв Level 1 Testmaker CD-ROM + Audio CD - 9780521140355

219.90 лв Level 1 Classware DVD-ROM - 9780521176811

159.90 лв Level 1 DVD PAL - 9780521153744

29.90 лв Level 2 Student's Book with DVD-ROM - 9780521156097

22.90 лв Level 2 Workbook - 9780521123006

49.90 лв Level 2 Audio CDs (3) - 9780521183369

39.90 лв Level 2 Teacher's Resource Book - 9780521170369

59.90 лв Level 2 Testmaker CD-ROM + Audio CD - 9780521136846

219.90 лв Level 2 Classware DVD-ROM - 9780521123532

159.90 лв Level 2 DVD PAL - 9780521159326

29.90 лв Level 3 Student's Book with DVD-ROM - 9780521159487

22.90 лв Level 3 Workbook - 9780521185608

49.90 лв Level 3 Audio CDs (3) - 9780521183376

39.90 лв Level 3 Teacher's Resource Book - 9780521133760

59.90 лв Level 3 Testmaker CD-ROM + Audio CD - 9780521185622

219.90 лв Level 3 Classware DVD-ROM - 9780521174831

159.90 лв Level 3 DVD PAL - 9780521155861

29.90 лв Level 4 Student's Book with DVD-ROM - 9780521184465

22.90 лв Level 4 Workbook - 9780521184472

59.90 лв Level 4 Audio CDs (4) - 9780521184519

39.90 лв Level 4 Teacher's Resource Book - 9780521184502

59.90 лв Level 4 Testmaker CD-ROM + Audio CD - 9780521184557

309.90 лв Level 4 DVD PAL - 9780521184526

219.90 лв Level 4 Classware DVD-ROM - 9780521184540

29.90 лв Level 5 Student's Book with DVD-ROM - 9780521184564

22.90 лв Level 5 Workbook - 9780521184571

59.90 лв Level 5 Audio CDs (4) - 9780521184595

39.90 лв Level 5 Teacher's Resource Book - 9780521184588

59.90 лв Level 5 Testmaker CD-ROM + Audio CD - 9780521184618

159.90 лв Level 5 DVD PAL - 9781107637382

219.90 лв Level 5 Classware DVD-ROM - 9780521184601


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.