ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
Complete Advanced Second Edition | pons.bg

Complete Advanced Second Edition

Английски

Учебната система подготвя учащите за сертификатния изпит на Кеймбридж Certificate in Advanced English. Използва се с успех за подготовка в паралелките с интензивно изучаване на английски език.


Одобрена е от МОН със Заповед №РД 09-346/02.03.2011 г. Тук ще намерите актуална информация за одобрените от МОН учебници и учебни помагала по английски език за периода 2003 - 2015г. http://www.mon.bg/?go=page&pageId=10&subpageId=70


Включва учебен материал за 90 часа, който може да се разшири до 120 часа.


Системата осигурява актуални теми и тренира активно всички компоненти от изпита.


Учителите могат ...
• да са сигурни, че курсът се фокусира върху всички често допускани на изпита грешки
• да подготвят целенасочено учениците си за изпита
• да се възползват от материалите за фотокопиране и да разнообразят и обогатят часовете


Учащите могат ...
• да се подготвят отлично за всички компоненти на изпита
• да се възползват от мултимедийния компактдиск за повече практика
• да се концентрират при подготовката върху области, които представляват най-голяма трудност за тях


Тук можете да разгледате мненията на преподаватели по английски език за учебната система: http://www.pons.bg/index.php?act=content&rec=1118


Второто издание на Complete Advanced подготвя учащите за обновения формат на изпита (в сила от януари 2015 г.).


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.