ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
English Unlimited | pons.bg

English Unlimited

Английски

Учебната система English Unlimited е разработена специално за възрастни, които изучават английския като чужд език. Осигурява 80–90 учебни часа на ниво, които могат да се разширят до 120 (Starter 60–90 часа). Извежда от ниво А1 до ниво С1.


За да е максимално достъпна и полезна, авторите на учебната система включват при разработването ѝ екип специалисти от цял свят, на които английският не е майчин език. С тяхна помощ те успяват да отчетат трудностите и спецификите при преподаването и представянето на учебния материал. Уникалната по рода си учебна система представя английския в неговия глобален контекст – учащите още от самото начало учат истинския, говоримия в международни среди английски език. Така общуването се превръща от предизвикателство в удоволствие.


Работната тетрадка осигурява над 300 интерактивни упражнения + видео материали, включващи интервюта на редица международни говорители; анимирани клипчета с възможности за запис; специални упражнения в разделите Explore Writing и Explore Reading; тестове за самопроверка.


Електронното портфолио, включено към учебника, позволява на учащите да създадат свое собствено портфолио, като правят записи на постиженията си.


Teacher’s Pack + DVD-ROM предлага голямо разнообразие от допълнителни упражнения, програма за тестване и оценяване, и видеозаписите от учебната система за работа в клас.

49.90 лв Starter Coursebook with e-Portfolio - 9780521726337

28.90 лв Starter Workbook with DVD-ROM - 9780521726344

39.90 лв Starter Class Audio CDs (2) - 9780521726368

32.90 лв Starter Teacher's Book with DVD-ROM - 9780521726382

229.90 лв Starter Classware DVD-ROM - 9780521157209

49.90 лв Elementary Coursebook with e-Portfolio - 9780521697729

28.90 лв Elementary Workbook with DVD-ROM - 9780521697743

49.90 лв Elementary Class Audio CDs (3) - 9780521697750

32.90 лв Elementary Teacher's Book with DVD-ROM - 9780521697767

229.90 лв Elementary Classware DVD-ROM - 9780521157216

49.90 лв Pre-intermediate Coursebook with e-Portfolio - 9780521697774

28.90 лв Pre-intermediate Workbook with DVD-ROM - 9780521697781

49.90 лв Pre-intermediate Class Audio CDs (3) - 9780521697798

32.90 лв Pre-intermediate Teacher's Book with DVD-ROM - 9780521697804

229.90 лв Pre-intermediate Classware DVD-ROM - 9780521157223

49.90 лв Intermediate Coursebook with e-Portfolio - 9780521739894

28.90 лв Intermediate Workbook with DVD-ROM - 9780521151825

49.90 лв Intermediate Class Audio CDs (3) - 9780521739900

32.90 лв Intermediate Teacher's Book with DVD-ROM - 9780521157179

229.90 лв Intermediate Classware DVD-ROM - 9780521188401

49.90 лв Upper Intermediate Coursebook with e-Portfolio - 9780521739917

28.90 лв Upper Intermediate Workbook with DVD-ROM - 9780521169714

49.90 лв Upper Intermediate Class Audio CDs (3) - 9780521739924

32.90 лв Upper Intermediate Teacher's Book with DVD-ROM - 9780521151702

229.90 лв Upper Intermediate Classware DVD-ROM - 9780521188418

49.90 лв Advanced Coursebook with e-Portfolio - 9780521144452

28.90 лв Advanced Workbook with DVD-ROM - 9780521169738

49.90 лв Advanced Class Audio CDs (3) - 9780521144469

32.90 лв Advanced Teacher's Book with DVD-ROM - 9780521175593

229.90 лв Advanced Classware DVD-ROM - 9780521188425


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.