ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
Super Minds | pons.bg

Super Minds

Английски

Първата учебна система, фокусирана върху активното развиване на мисловния процес у учениците. Системата включва 7 нива и като интензивен курс за начално обучение е оптимална за 5 и повече часа седмично. С успех се използва в частните училища и школи в Европа. Одобрена от МОН със Заповед №РД 09-320/04.03.2014 г.


Учебната система предоставя разнообразни задачи, които имат за цел да активизират мисленето на децата, да развият паметта им, да подобрят концентрацията им, да събудят въображението им. Атрактивни герои вървят с учениците през всички нива на учебната система, като се сменят на всеки две нива.


Всеки урок се състои от 12 страници, като на първите 6 страници се въвежда основният нов учебен материал, а останалите 6 страници са предвидени за практически упражнения. Учебната система е лесна за работа и богата на интерактивни и мултимедийни компоненти, така че да отговори на нуждите на съвременната класна стая. Интерактивният Classware включва материала от учебника, аудиодисковете и DVD-ROMa.


Пълноцветното ръководство за учителя включва страниците от учебника, допълнени от насоки към задачите от учебника и тетрадката. Книгата с допълнителни материали за учителя осигурява допълнителни упражнения, работни листа по граматика и лексика, допълнителен материал за онагледяване на междупредметните връзки и тестове към всеки урок.

24.90 лв Starter Student's Book with DVD-ROM - 9780521148528

22.90 лв Starter Workbook - 9780521148535

32.90 лв Starter Teacher's Book - 9780521214339

32.90 лв Starter Teacher's Resource Book - 9781107640139

39.90 лв Starter Class Audio CDs (2) - 9780521214346

139.90 лв Starter Flashcards (Pack of 78) - 9780521221634

369.90 лв Starter Classware and Interactive DVD-ROM - 9780521148542

34.90 лв Level 1 Student's Book with DVD-ROM - 9780521148559

23.90 лв Level 1 Workbook with Online Resources - 9781107482951

32.90 лв Level 1 Teacher's Book - 9780521220613

32.90 лв Level 1 Teacher's Resource Book with Audio CD - 9781107666047

49.90 лв Level 1 Class Audio CDs (3) - 9780521221368

139.90 лв Level 1 Flashcards (Pack of 103) - 9780521220262

369.90 лв Level 1 Classware and Interactive DVD-ROM - 9780521148580

34.90 лв Level 2 Student's Book with DVD-ROM - 9780521148597

19.90 лв Level 2 Workbook - 9780521148603

23.90 лв Level 2 Workbook with Online Resources - 9781107482975

32.90 лв Level 2 Teacher's Book - 9780521219570

32.90 лв Level 2 Teacher's Resource Book with Audio CD - 9781107683679

49.90 лв Level 2 Class Audio CDs (3) - 9781107674066

139.90 лв Level 2 Flashcards (Pack of 103) - 9780521219419

369.90 лв Level 2 Classware and Interactive DVD-ROM - 9780521148610

34.90 лв Level 3 Student's Book with DVD-ROM - 9780521221689

19.90 лв Level 3 Workbook - 9780521221696

23.90 лв Level 3 Workbook with Online Resources - 9781107482999

32.90 лв Level 3 Teacher's Book - 9780521219273

32.90 лв Level 3 Teacher's Resource Book with Audio CD - 9781107633964

49.90 лв Level 3 Class Audio CDs (3) - 9780521219730

369.90 лв Level 3 Classware and Interactive DVD-ROM - 9780521221849

34.90 лв Level 4 Student's Book with DVD-ROM - 9780521222181

19.90 лв Level 4 Workbook - 9780521222389

23.90 лв Level 4 Workbook with Online Resources - 9781107483033

32.90 лв Level 4 Teacher's Book - 9780521217507

32.90 лв Level 4 Teacher's Resource Book with Audio CD - 9781107693760

59.90 лв Level 4 Class Audio CDs (4) - 9780521217514

219.90 лв Level 4 Classware and Interactive DVD-ROM - 9780521223089

34.90 лв Level 5 Student‘s Book with DVD-ROM - 9780521223355

19.90 лв Level 5 Workbook - 9780521223751

23.90 лв Level 5 Workbook with Online Resources - 9781107483040

59.90 лв Level 5 Class CDs (3) - 9780521216241

32.90 лв Level 5 Teacher‘s Book - 9780521216166

32.90 лв Level 5 Teacher‘s Resource Book + Audio CD - 9781107659490

219.90 лв Level 5 Classware CD-ROM - 9780521223768

34.90 лв Level 6 Student‘s Book with DVD-ROM - 9780521223874

19.90 лв Level 6 Workbook - 9780521223980

23.90 лв Level 6 Workbook with Online Resources - 9781107483057

59.90 лв Level 6 Class CDs (3) - 9780521215879

32.90 лв Level 6 Teacher‘s Book - 9780521215183

32.90 лв Level 6 Teacher‘s Resource Book + Audio CD - 9781107677494

219.90 лв Level 6 Classware CD-ROM - 9780521224123


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.