ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Речници

Малкият формат прикрива голямото съдържание. Със своите 42 000 думи, изрази и значения,

Малкият формат прикрива голямото съдържание. Със своите 42 000 думи, изрази и значения,

Малкият формат прикрива голямото съдържание. Със своите 42 000 думи, изрази и значения,

Малкият формат прикрива голямото съдържание. Със своите 42 000 думи, изрази и значения,

Малкият голям речник! Джобен руски речник обхваща 42 000 думи, изрази и значения от

Бизнес речникът в електронен вариант включва немско-български и българско-немски речник

Бизнес речникът в електронен вариант включва английско-български и българско-английски

Оригиналният английски тълковен учебен речник на Cambridge University Press, разработен на базата на

Идеална подготовка за тестовете KET, PET и Starters, Movers, Flyers. Второто издание на речника е чудесно

Обновеното четвърто издание на Cambridge Advanced Learner's Dictionary е по-удобно за работа от всякога. С над