ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Граматика и лексика

Лексика с упражнения за начинаещи в 99 раздела. Достига ниво В1 съгласно Общата европейска

Задължителен справочник за студенти, преподаватели и специалисти, книгата използва нов

Gramática Básica del Estudiante de Español е подходящото помагало за младежи и възрастни, и може да

Помагалото включва текстове за упражняване и развиване на умението слушане с разбиране.

Помагалото включва всичко необходимо за отлично подготвяне за задачите, давани в

Помагалото осигурява ефективен преговор и затвърждаване на основни лексикални думи и

Помагалата осигуряват подготовка по граматика за отделните сертификатни нива A1, A2 и B1.