ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Бизнес и професионално

Краткият курс включва учебен материал за от 40 до 60 часа и е разработен от квалифицирани

Кратките курсове са разработени от опитен екип, включващ медицински сестри и методисти, и

Курсът е разработен с цел да развие професионални познания по английски език и умения за

Краткият учебен курс осигурява между 40 и 60 часа, и развива комуникативни умения и познания

Краткият курс включва учебен материал за от 40 до 60 часа и осигурява практически задачи и

Краткият курс включва учебен материал за от 40 до 60 часа и осигурява практически задачи и

Създаден от професионалисти в областта на управлението на човешки ресурси, курсът развива

Помагалото на ниво А1 е отличен избор за професионалните училища и хотелиерските курсове, за

Помагалото на ниво А2 помага на всички, които искат да работят или вече са заети в сферата на

Помагалото на ниво В1 обхваща теми като търсене на работа, общуване, боравене с техника