ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Сертификатни изпити

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
Key English Test (KET)
Preliminary English Test (PET)
First Certificate in English (FCE)
Cambridge Young Learners English Tests (YLE)
Business English Certificate (BEC)
International English Language Testing System (IELTS)
Zertifikat Deutsch (ZD)
International Legal English Certificate (ILEC)
Start Deutsch (ST)
Certificate in Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Fit in Deutsch 1 und 2
Goethe-Zertifikate B2/C2
telc Deutsch B2
DSD II B2/C1
TestDaF
DSH
Deutsch-Test für Zuwanderer
Teaching Knowledge Test (TKT)
B2-Finale
DELE
DELF
Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA)
DSD I A2/B1

Изпитът на ниво В2-С1 дава право на учащите да кандидатстват в немски вузове. Книгата

За учащи, които се подготвят за изпита Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang на ниво В2–С2.

Книгата с упражнения и тестове е подходяща както за курсове, така и за самоподготовка на

Обновеното второ издание на тренировъчния курс за учители и тийчър трейнъри подготвя за

Интензивният курс осигурява пълна подготовка за изпита First for Schools в 50–60 учебни часа, като

Помагалото в две части осигурява материали за подготовка за изпита ÖSD (Österreichisches

За всички ученици, които искат да се явяват на сертификатните изпити по испански език, са

Универсален тренинг за сертификатните изпити DELF за младежи и възрастни в 4 нива - от А1

The CELTA Course

Английски

Единственият на пазара курс за подготовка за сертификатния изпит CELTA (Certificate in English Language Teaching

Новото помагало осигурява подготовка на ниво А2–В1 за изпита DSD I. Тематично обособени теми