ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Сертификатни изпити

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
Key English Test (KET)
Preliminary English Test (PET)
First Certificate in English (FCE)
Cambridge Young Learners English Tests (YLE)
Business English Certificate (BEC)
International English Language Testing System (IELTS)
Zertifikat Deutsch (ZD)
International Legal English Certificate (ILEC)
Start Deutsch (ST)
Certificate in Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Fit in Deutsch 1 und 2
Goethe-Zertifikate B2/C2
telc Deutsch B2
DSD II B2/C1
TestDaF
DSH
Deutsch-Test für Zuwanderer
Teaching Knowledge Test (TKT)
B2-Finale
DELE
DELF
Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA)
DSD I A2/B1

Разработен специално за ефективна подготовка за изпита Zertifikat Deutsch*, съответстващ на ниво В1

Complete IELTS

Английски

Учебен курс, който детайлно покрива всички части на изпита IELTS, дава информация, практически

Business Benchmark е курс в три нива за овладяване на бизнес лексиката и упражняване на граматиката в

Учебната система за подготовка за изпита First Certificate включва разнообразни теми и развива

Подходящ за работа в клас и самостоятелна подготовка, курсът е предназначен за студенти по

Книгата с упражнения включва кратко обяснение на формата на изпитите, кратък въвеждащ курс

Подробният курс за самоподготовка подготвя учителите и тийчър трейнърите за модула Knowledge About

Популярната учебна система осигурява отлична подготовка за сертификатните изпити и

Complete PET

Английски

Предназначена за ученици в среден и горен курс, учебната система включва 12 урока и

Помагалото на ниво А1 е предназначено за подготовка на съпруга/съпругата при