ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Сертификатни изпити

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
Key English Test (KET)
Preliminary English Test (PET)
First Certificate in English (FCE)
Cambridge Young Learners English Tests (YLE)
Business English Certificate (BEC)
International English Language Testing System (IELTS)
Zertifikat Deutsch (ZD)
International Legal English Certificate (ILEC)
Start Deutsch (ST)
Certificate in Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Fit in Deutsch 1 und 2
Goethe-Zertifikate B2/C2
telc Deutsch B2
DSD II B2/C1
TestDaF
DSH
Deutsch-Test für Zuwanderer
Teaching Knowledge Test (TKT)
B2-Finale
DELE
DELF
Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA)
DSD I A2/B1

Второто издание на учебната система Objective подготвя за сертификатния изпит на Кеймбридж Key

Помагалото осигурява тренинг на четирите умения с помощта на многобройни упражнения и

За учащи, които се подготвят за изпита Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang.
Сборникът с

Изпитни тестове от Cambridge English Language Assessment за обновения формат на изпита за ниво С2, въведен

Всяко издание се състои от четири пълни практически теста за академичната част на IELTS, плюс

Курсът за самоподготовка за модула Content and Language Integrated Learning на сертификатния изпит Teaching Knowledge

Популярната поредица за подготовка за сертификатния изпит First Certificate осигурява между 70

PET Direct

Английски

Учебното помагало е предназначено специално за ученици от средния курс. В 40–50 учебни часа

Отлична подготовка за новия изпит на Гьоте институт на ниво С2. Книгата включва информация за

Предназначена за 11-14-годишни ученици, учебната система покрива 80-120 учебни часа и подготвя