ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Сертификатни изпити

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
Key English Test (KET)
Preliminary English Test (PET)
First Certificate in English (FCE)
Cambridge Young Learners English Tests (YLE)
Business English Certificate (BEC)
International English Language Testing System (IELTS)
Zertifikat Deutsch (ZD)
International Legal English Certificate (ILEC)
Start Deutsch (ST)
Certificate in Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Fit in Deutsch 1 und 2
Goethe-Zertifikate B2/C2
telc Deutsch B2
DSD II B2/C1
TestDaF
DSH
Deutsch-Test für Zuwanderer
Teaching Knowledge Test (TKT)
B2-Finale
DELE
DELF
Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA)
DSD I A2/B1

За младежи от 16 години нагоре.
Сборникът с упражнения осигурява необходимата за

С 10 пълни примерни варианта, тренирате целенасочено пълния формат на Zertifikat Deutsch (ниво В1):

Изпитни тестове от Cambridge English Language Assessment, предназначени за обновения изпит KEY.

Оригинални изпитни тестове от Cambridge English Language Assessment, които ще дадат възможност на

Създадени на базата на хиляди Cambridge ESOL тестове, проведени в Корпуса за обучение на Кеймбридж

Написан за тийнейджъри, Making Progress покрива основните умения за изпита FCE с кратки текстове за

Практически тестове за изпита Certificate in Advanced English с 4 комплекта изпитни материали, които

CD-ROMът включва 30 задачи, разработени специално за учителите, които се подготвят за изпита TKT

Official Top Tips for IELTS осигурява основни съвети към всеки компонент от изпита. Материалите са

IELTS Trainer

Английски

IELTS Trainer е идеалното помагало за подготовка на изпита IELTS. To се състои от 6 пълни тестови