ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Сертификатни изпити

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
Key English Test (KET)
Preliminary English Test (PET)
First Certificate in English (FCE)
Cambridge Young Learners English Tests (YLE)
Business English Certificate (BEC)
International English Language Testing System (IELTS)
Zertifikat Deutsch (ZD)
International Legal English Certificate (ILEC)
Start Deutsch (ST)
Certificate in Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Fit in Deutsch 1 und 2
Goethe-Zertifikate B2/C2
telc Deutsch B2
DSD II B2/C1
TestDaF
DSH
Deutsch-Test für Zuwanderer
Teaching Knowledge Test (TKT)
B2-Finale
DELE
DELF
Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA)
DSD I A2/B1

Създадени на базата на хиляди Cambridge ESOL тестове, правени в Корпуса за обучение на Кеймбридж

Изпитни тестове от Cambridge English Language Assessment (CELA) за нивата Starters, Movers и Flyers. Всяка книжка съдържа 4

Учащите, които искат да се подготовят за сертификатния изпит, ще намерят в помагалото всичко

Помагалото подготвя за сертификатния изпит TestDaF и може да се използва самостоятелно или към

Official Top Tips for PET осигурява основни съвети към всеки компонент от изпита. Материалите са

Новото помагало осигурява цялата граматика и лексика, необходима за новия формат на изпита

Пълноцветни материали за подготовка за трите нива (Starters, Movers, Flyers) на сертификатните изпити

Създадени на базата на хиляди Cambridge ESOL тестове, правени в Корпуса за обучение на Кеймбридж

Първите два теста са с подробни обяснения към задачите и съвети как се избягват често

Помагалото подготвя целенасочено за сертификатния изпит DSD II като развива и четирите умения,