ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Сертификатни изпити

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
Key English Test (KET)
Preliminary English Test (PET)
First Certificate in English (FCE)
Cambridge Young Learners English Tests (YLE)
Business English Certificate (BEC)
International English Language Testing System (IELTS)
Zertifikat Deutsch (ZD)
International Legal English Certificate (ILEC)
Start Deutsch (ST)
Certificate in Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Fit in Deutsch 1 und 2
Goethe-Zertifikate B2/C2
telc Deutsch B2
DSD II B2/C1
TestDaF
DSH
Deutsch-Test für Zuwanderer
Teaching Knowledge Test (TKT)
B2-Finale
DELE
DELF
Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA)
DSD I A2/B1

Official Top Tips for CAE осигурява основни съвети към всеки компонент от изпита. Материалите са

Комплектът включва всичко необходимо за отлична подготовка за изпита – 10 копия от всеки

Speaking Test Preparation Pack for Proficiency за новия формат на изпита (в сила от март 2013) е разработен в помощ на

Целенасочена подготовка за новия изпит на Гьоте институт на ниво В1 и ÖSD (Österreichisches

Учащите могат да се подготвят за писмения компонент от изпита Zertifikat Deutsch с помощта на

Създадени на базата на хиляди Cambridge ESOL тестове, правени в Корпуса за обучение на Кеймбридж

Създадени на базата на хиляди Cambridge ESOL тестове, правени в Корпуса за обучение на Кеймбридж

Official Top Tips for FCE осигурява основни съвети към всеки компонент от изпита. Материалите са

Комплектът включва всичко необходимо за отлична подготовка за изпита – 10 копия от всеки

Grammar for IELTS

Английски

Помагалото осигурява всички граматични теми, необходими за подготовка за сертификатния