ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Сертификатни изпити

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
Key English Test (KET)
Preliminary English Test (PET)
First Certificate in English (FCE)
Cambridge Young Learners English Tests (YLE)
Business English Certificate (BEC)
International English Language Testing System (IELTS)
Zertifikat Deutsch (ZD)
International Legal English Certificate (ILEC)
Start Deutsch (ST)
Certificate in Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Fit in Deutsch 1 und 2
Goethe-Zertifikate B2/C2
telc Deutsch B2
DSD II B2/C1
TestDaF
DSH
Deutsch-Test für Zuwanderer
Teaching Knowledge Test (TKT)
B2-Finale
DELE
DELF
Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA)
DSD I A2/B1

Шестте книжките, отговарящи на три нива (Starters, Movers, Flyers) включват по 8 илюстрирани

Практически тестове за изпита First Certificate с 4 комплекта автентични изпитни материали, които

Учебното помагало е предназначено специално за ученици от средния курс. В 40–50 учебни часа

Помагалото включва целия лексикален материал, необходим за изпита, поднесен

Книжките в две нива (Upper-intermediate и Advanced) покриват цялата лексика, необходима за Academic и General

Подходяща е за работа в клас, самостоятелна подготовка, обучение в езикови курсове. So geht’s

Книжката осигурява 6 пълни примерни теста по формата на изпита. Първите два теста са с

Помагалото включва целия граматичен материал, необходим за изпита, поднесен

Speaking Test Preparation Pack for IELTS е разработен в помощ на учителите, които подготвят ученици и учащи за