ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Сертификатни изпити

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
Key English Test (KET)
Preliminary English Test (PET)
First Certificate in English (FCE)
Cambridge Young Learners English Tests (YLE)
Business English Certificate (BEC)
International English Language Testing System (IELTS)
Zertifikat Deutsch (ZD)
International Legal English Certificate (ILEC)
Start Deutsch (ST)
Certificate in Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Fit in Deutsch 1 und 2
Goethe-Zertifikate B2/C2
telc Deutsch B2
DSD II B2/C1
TestDaF
DSH
Deutsch-Test für Zuwanderer
Teaching Knowledge Test (TKT)
B2-Finale
DELE
DELF
Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA)
DSD I A2/B1

Четири практически теста за изпита First Certificate for Schools, които позволяват на кандидатите да

Напълно преработеното ново издание осигурява актуализирани текстове и упражнения,

Новото помагало за First and First for Schools осигурява цялата граматика и лексика, необходима за новия

Комплектът включва всичко необходимо за отлична подготовка за изпита – 10 копия от всеки

Speaking Test Preparation Pack for KET е разработен в помощ на учителите, които подготвят ученици и учащи за

Материалите включват мостри от компонентите четене, слушане, писане и говорене, заедно с

Помагалото осигурява оптимална подготовка за сертификатния изпит Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1 и

Помагалото осигурява 6 пълни тестови комплекта, допълнени от съвети и насоки за решаването

Комплектът включва всичко необходимо за отлична подготовка за изпита – 10 копия от всеки

Speaking Test Preparation Pack for KET for Schools е разработен в помощ на учителите, които подготвят ученици и