ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Cambridge Young Learners English Tests (YLE)

Изпитни тестове от Cambridge English Language Assessment (CELA) за нивата Starters, Movers и Flyers. Всяка книжка съдържа 4

Пълноцветни материали за подготовка за трите нива (Starters, Movers, Flyers) на сертификатните изпити

Шестте книжките, отговарящи на три нива (Starters, Movers, Flyers) включват по 8 илюстрирани