ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Certificate of Proficiency in English (CPE)

Второто издание на Objective Proficiency (ниво С2 съгласно Общата европейска езикова рамка) е

Изпитни тестове от Cambridge English Language Assessment за обновения формат на изпита за ниво С2, въведен

Създадени на базата на хиляди Cambridge ESOL тестове, проведени в Корпуса за обучение на Кеймбридж

Speaking Test Preparation Pack for Proficiency за новия формат на изпита (в сила от март 2013) е разработен в помощ на