ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Business English Certificate (BEC)

Speaking Test Preparation Pack for BEC (Preliminary, Vantage & Higher) е учебно помагало, което подготвя учащи за

Изпитни тестове от Cambridge ESOL. Вече разполагаме с по два броя сборници с практически тестове за

Business Benchmark е курс в три нива за овладяване на бизнес лексиката и упражняване на граматиката в