ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Четвъртото издание на курса за подготовка за TOEFL помага на учащите да тренират уменията,