ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

За малки ученици

Hallo!

Немски

Помагалото е идеално за въвеждане в немския език. То може да се използва за работа в клас или

Primary i-Box

Английски

Интерактивният CD-ROM е разработен за малките ученици с цел да ги окуражи да говорят на