ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Copy Collection

Материали за фотокопиране. Разнообразни задачи за тийнейджъри.

Материали за фотокопиране. Книга с идеи и предложения за проектна работа.

Activity Box

Английски

Материали за фотокопиране. Книга с идеи и материали за учители, които работят с ученици в