ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

telc Deutsch B2

Първото издание на помагалото осигурява упражнения по граматика и лексика, както и

Сборникът с упражнения тренира всички теми и умения, необходими за изпита telc Deutsch B2